CWI NOORD

Project Intensieve arbeidsbemiddeling Allochtone Jongeren. In opdracht van het CWI-Noord, vestiging Leeuwarden zijn in een tijdsbestek van 6 maanden 30 werkzoekende allochtone jongeren in de leeftijdsklasse 18 tot 26 bemiddeld naar arbeid. Hierbij is jobhunting als werkwijze gebruikt. Deze vorm van arbeidsbemiddeling is voor het CWI doorontwikkeld door de CEA-groep adviseurs. Bij deze werkwijze is de arbeidsbemiddelaar niet afhankelijk van het banenaanbod maar er wordt actief gezocht naar een (mogelijke) baan dat voldoet aan het profiel van de werkzoekende.