St. Partoer CMO Frl

Herdefinitie van de functies van zelforganisaties van allochtonen in Friesland. In opdracht van  Stichting Partoer CMO Friesland is in een tijdsbestek van 1,5 jaar een 15-tal besturen van zelforganisaties begeleid in een deskundigheidstraject. Zij zijn voorgelicht over het functioneren van zelforganisaties in de afgelopen 30 jaar en daarnaast zijn zij toegerust met kennis over hoe te veranderen van uitsluitend een ontmoetingsplatform van de eigen achterban naar een integratiemiddel bij uitstek. De zelforganisaties zijn middels dit project toegerust om voor de achterban als toeleider te functioneren naar de naar werk bemiddelende organisaties en instellingen.