Gemeente Sneek

Arbeidsmarktgerichte (taal)scholing. Voor de gemeente Sneek is een project uitgevoerd waaraan 15 werkzoekenden van Chinese origine hebben deelgenomen. Een project van 20 weken dat enerzijds gericht was op het verkrijgen van een zodanige beheersing van de Nederlandse taal dat de deelnemers wat betreft taalvaardigheid goed in staat zijn eenvoudig productiewerk te verrichten en anderzijds middels een arbeidsgewenningtraining de deelnemers zodanig toe te rusten dat zij in een productieomgeving kunnen functioneren. De deelnemers leren naast de taal ook de conventies en gedragsregels op de werkvloer te herkennen en hiermee om te gaan.