Provincie Fryslân

De staatssecretaris van economische zaken heeft in 2005 een notitie geschreven waarin de positie van etnisch ondernemerschap aan de orde kwam. Naar aanleiding van deze notitie heeft de provincie Fryslân de KvK Friesland subsidie verstrekt om een werkwijze te ontwikkelen om de barrières voor deze groep te slechten. Deze opdracht is door de KvK Friesland verstrekt aan THI LTD. THI LTD heeft hierop het trajectbegeleidingproject Leren Ondernemen Door Te Doen ontwikkeld en geïnitieerd. De kern van het project was dat  middels oriëntatie, mentoring en trajectbegeleiding praktische oplossingen worden aangedragen voor allochtonen die het ondernemerschap nastreven en hierin ondermeer worden tegengehouden door culturele obstakels, ontbreken van ingangen binnen ondernemersverenigingen, hiaten in kennis, vaardigheden en attitude.