SNN

Project Ondernemerskompas Friesland. Het Ondernemerskompas is een project in het kader van het stimuleringsprogramma Kompas voor het Noorden. De uitvoering geschiedt door de Kamers van Koophandel Groningen, Drenthe en Friesland. Dit project heeft als doel de slaagkans van startende ondernemers in de genoemde 3 noordelijke provincies te vergroten. Dit geeft een extra impuls aan de economische structuurversterking van het Noorden. Bewust ondernemerschap is een sleutelwoord van het project Ondernemerskompas. De belangrijkste middelen zijn mentorinzet en subsidie bij kennisverruimende leertrajecten. De projectleiding en uitvoer van het project in Friesland is in handen van THI LTD.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap,
Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling en het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas.