Gemeente Leeuwarden

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) maakt het voor uitkeringsgerechtigden (of voor hen die in een Wet werk en bijstand uitkeringssituatie dreigen terecht te komen) mogelijk om met behulp van een coach, maximaal één jaar voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. Zij behouden tijdens dit traject hun uitkering uit de Wet werk en bijstand en krijgen vrijstelling van arbeidsverplichtingen. THI LTD voert voor de gemeente Leeuwarden en de Wesselinggroep begeleidingstrajecten uit in het kader van de Bbz-regeling. Inhoud van het traject bestaat uit het leren opstellen van een ondernemingsplan en het treffen van voorbereidingen, die noodzakelijk zijn om een goede start van de onderneming mogelijk te maken. Zo moet het mogelijk zijn om na een begeleidingsjaar een levensvatbaar bedrijf te realiseren.