KvK Friesland

In opdracht van de Kamer van Koophandel Friesland heeft THI LTD het Project Overdracht & Overname ontwikkeld. Dit project richt zich op de problematiek van de bedrijfsopvolging. Er is onder de ondernemers een groot tekort aan opvolging binnen het bedrijf. Het verkopen of een geschikte ondernemer buiten de onderneming vinden blijkt ook niet eenvoudig te zijn. Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal economisch stabiele ondernemingen in het midden en kleinbedrijf met sluiting wordt bedreigd. Het onderhavig project zal door het aanboren van een nieuwe ondernemersgroepen een antwoord voor deze problematiek aandragen. Het verschil met de huidige aanpak is dat de aandacht niet gaat naar verkopers van bedrijven maar naar potentiële kopers van bedrijven. Door het opzetten van een netwerk van toeleiders wordt de groep kopers bereikt en vervolgens begeleidt bij het proces van overname en overdracht. De begeleiding vindt plaats door een theorietraject, door gesprekken met deskundigen (notaris, accountant, bank, etc.) en middels een coach uit het bedrijfsleven.