Werkwijze THI LTD

  1. Er vindt een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever plaats. Tijdens dit gesprek worden de projectdoelstellingen besproken en als opdracht geformuleerd. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een offerte geleverd.
  2. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte vindt er een verdiepingsgesprek met de contactpersonen van de opdrachtverstrekkende organisatie plaats.
  3. Met de opdrachtgever wordt vervolgens in detail de projectorganisatie besproken, er wordt een implementatietraject ontwikkeld en een tijdspad opgesteld.

Uitvoeringsfase:

  1. De projectorganisatie wordt definitief gemaakt en het project gaat van start.
  2. In de eerste 2 weken wordt de werkwijze van het projectbureau verder ingevuld. Na 4 weken van functioneren van de projectorganisatie volgt een eerste evaluatie. Er vinden zonodig bijstellingen plaats.
  3. Gedurende de projectduur vinden er nog twee evaluaties plaats. Een in het midden van het traject en de laatste aan het eind.
  4. De projectdoelstellingen worden gerealiseerd.

Nazorgfase:

  1. Het eindevaluatiegesprek betekent tevens de afronding van de opdracht. De opdrachtgever krijgt naar aanleiding van het project een projectverslag aangeboden.
  2. Tijdens de evaluatie wordt tevens besproken op welke wijze de werkwijze de projectwerkwijze geïmplementeerd kan worden in de reguliere organisatie van de opdrachtgever.